Mënyra më e shpejtë për të kursyer kohën

CRM, ERP dhe HRM enkas për kompaninë tuaj!

Përparësitë e softuerit iMATRIX

iMATRIX është i bazuar 100% online dhe me siguri maksimale, në databazën dhe nën-domainin tuaj personal, kështu që ekipi juaj mund të punojë po aq produktivisht në shtëpi sa në zyrë.

Bashkëpunim në kohë reale

Ideale që të punoni në kohë reale me ekipin tuaj duke ju mundësuar që të kryeni të gjitha shërbimet sipas kërkesave tuaja, qofshin ato projekte të vogla, të mesme apo të mëdha.

iMATRIX CHAT

Kjo platformë ju mundëson që të bëni biseda personale-private, e cila është e pështatur majft mirë për kompanitë, ku ju mund të keni komunikim efikas midis klientëve dhe punonjësve.

MBËSHTETJE

Ne jemi të lumtur t’ju mbështesim në rregullimin e platformës suaj sipas kërkesave dhe shijeve tuaja si në dukjen e platformës, dizajnimin e PDF dokumenteve, organizimin e klientelës si dhe importimin e artikujve.

Falë shtesave (ADD ONS) tona, produktivitetin e mbajmë në maksimum!

PROGRAMIM I PERSONALIZUAR

Programim të personalizuar të ndërfaqes për të gjitha kompanitë. Varësisht nga kompleksiteti i softuerit të përdorur, një programim i personalizuar i ndërfaqes tuaj kushton kohë dhe fuqi punëtore. Mirëpo pas programimt, një ndërfaqe e tillë mund të thjeshtësojë ndjeshëm punën dhe kështu ta bëjë tregtinë elektronike të një kompanie dukshëm më fitimprurëse dhe efikase. Sepse pas programimit nuk është më problem të sigurohet një shkëmbim i shpejtë dhe efektiv i të dhënave.

FATURAT / PAGESAT

Një mundësi ideale për ju që të mund të organizoni në mënyrë automatike, që, faturat, pagesat apo përkujtimet t’i dërgohen direkt klientit apo edhe shitësit me anë të emailit.

Klienti juaj ka mundësinë të paguajë faturat e papaguara drejtpërdrejt përmes iMATRIX. Ju mund të përcaktoni dhe aktivizoni me lehtësi mënyrat e dëshiruara të pagesës, duke shfrytëzuar: PayPal, Stripe, Karta Krediti apo Transfertë Bankare.

eCOMMERCE DHE API TË INTEGRUAR

Të gjithë ju që tashmë përdorni një WooCommerce Onlineshop, me platformën iMATRIX ju mund të kontrolloni të gjithë klientët tuaj, porositë dhe faturat duke përdorur iMATRIX ERP.

Bëhuni Partner

iMATRIX

Karakteristikat fantastike CRM, ERP dhe HRM – Përfshihen në të gjitha planet e aplikimit. Organizoni kontakte, punoni ngushtë me ekipin tuaj dhe thjesht menaxhoni më mirë biznesin tuaj.

CRM
Menaxhim i mardhënieve me konsumatorë
ERP
Planifikimi i burimeve sipërmarrëse
HRM
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore