iMATRIX CRM

Menaxhim i mardhënieve me konsumatorë

iMATRIX CRM ndihmon kompanitë që të qëndrojnë në kontakt me klientët e tyre, të zgjedhin proceset si dhe të rrisin përfitimin.

Kontaktet

Kompanitë ose klientët privatë mund të regjistrohen vetëm me dy klikime. Ju individualisht përcaktoni se cili klient, cilën përmbajtje mund të përcjellë drejtpërdrejt, si për shembull: të gjitha ofertat e hapura, porositë, faturat, mesazhet, biletat si dhe projektet aktive apo të përfunduara.

Ofertat dhe porositë e hapura, konsumatori mund t’i konfirmojë ose refuzojë në mënyrë dixhitale.

Konsumatori mund të paguajë fatura direkt në internet duke përdorur mënyra të ndryshme pagese.

Punëtorët

A keni studiuar ndonjëherë rolet dhe të drejtat e punonjësve tuaj? Ne i kemi thjeshtuar ato dhe i kemi prezantuar në një mënyrë të tillë që nuk është e nevojshme të jesh specialist i IT-së për t’i kuptuar. Në mënyrë logjike kemi bërë përshkruarjen e çdo situate aktuale.

Me vetëm disa klikime në pjesën të cilësimeve (settings), ju mund t’i ndryshoni ato në çdo kohë, për shembull në rastin e ndonjë transporti.

Artikujt

Krijoni ose importoni artikuj në grupe individuale. Këtu keni mundësinë e futjes së TVSH-së për artikujt individualë.

Për shembull:

 • Çmimi i shitjes
 • Çmimi i blerjes
 • Aksionet
 • Fotografia e artikullit
 • Emri i artikullit
 • Përshkrimi i artikullit

Ju gjithashtu mund të shtoni fusha shtesë individualisht sipas nevojave tuaja në çdo kohë me një klikim. Asortimenti juaj mund të përmbajë një numër të pakufizuar artikujsh.

Projektet

Krijoni dhe menaxhoni çfarëdo projekti të klientit pa përpjekje të mëdha? Ne kemi punuar kohë të gjatë, dhe tani ua kemi sjellur ju në perfeksion! Gëzoni përparësitë e mëposhtme:

 • Krijoni me lehtësi një projekt me afate dhe status
 • Përcaktoni piketat (milestones) paraprakisht
 • Caktoni dhe përcjellni detyrat individualisht për punonjësit
 • Keni parasyshë një pasqyrë të përgjithshme nga punonjësi ose nga piketat
 • Shënime të brendshme të projektit, projektet media cloud
 • Pasqyrë komode e aktiviteteve
 • Punonjësit me regjistrim individual mbi detyrat dhe kohën
 • Renditni të gjithë regjistrimin e kohës së projektit dhe integroni automatikisht në faturën përkatëse.
 • Konsumatori mund të informohet në çdo kohë përmes njoftimeve automatike ose të kontrollojë drejtpërdrejt për të parë se sa larg është statusi i projektit të tij (pasqyrar në përqindj).

Detyrat

Krijoni një detyrë dhe ndani atë me punonjës ose profesionistë të pavarur (freelancers) me përparësitë e mëposhtme:

 • Tarifë mbi detyrat për orë të punuara
 • Afatet e fillimit dhe përfundimit të projekteve
 • Ndarja e ekipit
 • Detyra e faturueshme
 • Bashkangjit skedarët
 • Prioritetet
 • Përsëritje në çdo X ditë
 • Alokim në projekte, oferta, porosi, kontrata, fatura, klientë, bileta, shpenzime, prospekte, etj.
 • Etiketa
 • Përshkrime
 • Lista kontrolluese për projekte apo detyra
 • Alarmet rikujtuese (nëpërmjet email ose SMS)
 • Ndjekja e detyrave (tasks tracking)
 • Komente
 • Regjistrimi i orëve (manualisht ose me orë-ndaluese)

Abonentët

iMATRIX ofron menaxhim të rehatshëm dhe efikas për abonentët. Marrja me qira është blerja e re sot. Thjesht krijoni një abonim sipas ciklit javor, mujor, tremujor ose vjetor.

Përcaktoni datën e fillimit të abonimit tuaj. Të gjithë hapat e tjerë, të tilla si dërgimi i faturave apo paralajmërimet, kryhen automatikisht nga sistemi.

Sistemi i tiketave

iMatrix mbështet sistemin i tiketave me përgjigje të automatizuara.

 • Shënime për tiketa private për agjentët
 • Caktimi i tiketave
 • Bashkëngjitjet
 • Reagimet e paracaktuara të tiketave
 • Vendos një lidhje të bazës së njohurive
 • Prioritetet mbi tiketat
 • Statuset e tiketave

Kalendari

Ju mund keni një përmbledhje të qartë të kompanisë mbi afatet e faturimit, afatet e kontratave, datat e skadimit të vlerësuara dhe datën e mbarimit të detyrave të caktuara.

Import / Eksport

Ju lehtë mund të importoni listat ekzistuese të klientëve në formatin CSV. Dhe nëse aktualisht jeni duke përodur ndonjë sistem tjetër, ne do të ishim të lumtur t’ju ndihmojmë në migrimin e të dhënave në sistemin e avancuar iMatrix.

Funksioni i eksportit është gjithashtu argëtues! Qoftë për letrat serike, vlerësimet e jashtme dhe shumë më tepër. Ju mund të keni ndonje ide të re për nevojat tuaja, ne me kënaqësi do ta programojmë atë.

iMATRIX ERP

Planifikimi i burimeve sipërmarrëse

iMATRIX ju mundëson të krijoni oferta, porosi ose fatura me një klikim. E veçanta e kësaj është se ju mund të krijoni fatuara të automatizuara me përsëritje (p.sh. çdo muaj).

Ofertat

Krijoni oferta me dizajn elegant dhe joshni klientët tuaj të mundshëm. Ju mund të dërgoni oferta dixhitale apo në formatin PDF përmes email me vetëm një klikim. Komentimi në ofertë ju mundësuan komunikim të mëtejshëm me klientin.

Ofertat e pranuara shndërrohen automatikisht në një porosi.

Konfirmimet

Një konfirmim i porosisë mund të konvertohet direkt duke u bazuar në ofertë, ose ju mund të krijoni një konfirmim të porosisë.

Opsionale: mund ti dërgoni përkujtime klientit para se konfirmimi i porosisë të skadojë.

Fletëdërgesë

Fletëdërgesa përcaktohet nga porosia, varësisht nga procesi në të cilin është.

Ju gjithashtu mund të ndërlidhni fletëdërgesat tuaja nga dyqani juaj WooCommerce me Shtesat (Add-On) tona, si dhe t’i krijoni në mënyrë automatike.

Faturë kolektive

Sa më pak fatura për klientin, aq më mirë – sepse ata e dinë që çdo faturë kushton kohe dhe para!

Me vetëm një klikim, ju mund të krijoni një faturë kolektive duke selektuar projektet e përfunduara.

Faturat

Krijimi i faturave duhet të jetë argëtues – me iMATRIX mund ta bëni këtë vetëm me një klikim. Sigurisht, si çdo faturë tjetër, ju mund të dërgoni fatura me email ose postë.

Paraqitjen e faturave ju mund ta përcaktoni vetë.

Përkujtimet mbi pagesat

Ju mund të përcaktoni nëse përkujtuesit e pagesave ti krijoni automatikisht dhe ti dërgohen klientit me email ose ndoshta në mënyrë interne shitësit tuaj.

Konsumatori juaj ka mundësinë të paguajë faturat e papaguara drejtpërdrejt në iMATRIX. Këto mënyra pagese janë të disponueshme përmes: PayPal, Stripe Checkout, Stripe iDEAL, Authorize.net AIM, Authorize.net SIM, Instamojo, Mollie, Braintree, PayU, 2Checkout.

Kreditë

Përcjellni shpenzimet e biznesit. Nëse vendosni shpenzime të përsëritura, ato do të krijohen automatikisht pas periudhës së specifikuar. Periudha mund të jetë ditë, javë, muaj ose vite.

Mundësi për të përcaktuar koston e se për cilin klient ose projekt duhet të gjenerohet fatura.

Ju mund të bashkëngjitni një faturë për çdo shpenzim. Ju gjithashtu mund ta bëni lehtë një fotografi me telefonin tuaj celular dhe ta ngarkoni direkt.

Statistikat

Në modulin Statistikat dhe Raportet, ju mund të shihni paraqitje të qarta dhe të në detaje të artikujve të shitur, raportet mbi të ardhurat, raportet e klientëve dhe shumë më tepër.

Statistika të panumërta janë në dispozicion për ju. Qoftë nga pikëpamja e shitjeve, kontabilitetit apo menaxhimit. Sado të ndryshme të jenë nevojat e klientëve, statistikat dhe raportet tona gërshetojnë të gjitha diferencimet.

iMATRIX HRM

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore

Të gjitha në një vend të vetëm. iMATRIX e bën këtë të mundur. Punonjësit, planifikimin e pushimeve, kërkimet e punës (PUNB) dhe sistemet e regjistrimit të kohës, e gjithë kjo në një strukturë inteligjente të integruar dhe të përshtatur për secilën kompani individualisht.

Pushimet

Planifikuesi i pushimeve është modul për kompanitë të cilat kan të punësuar 5 e më tepër punëtor. Liderët mund ti shohin të gjitha llojet e pushimeve/mungesave (pushime të planifikuara, sëmundje, ushtarake, etj.) E gjitha kjo vetëm me anë të një liste.

Një tipar i bukur – kërkesat për pushime mund të aprovohen (ose jo) me vetëm një klikim. Planifikuesi i pushimeve ka këtë veçori: Nëse një punonjës mungon për një kohë të caktuar, për shembull të premten ose të hënën, udhëheqësi i ekipit dhe punonjësi përkatës informohen me anë të një mesazhi paralajmërues.

Mundësi punësimi

Nëse jeni duke kërkuar një punonjës të ri, por nuk mundeni ose nuk doni të kontrolloni manualisht çdo aplikant, lejoni iMATRIX ta bëjë këtë për ju dhe të listoj të gjithë aplikantët potencial të mundshëm duke u bazuar në të dhënat e tyre që do të përputheshin me kërkesat tuaja për punë.

Ju mund të vendosni formularë pune për aplikantët në faqen tuaj të internetit ose thjesht t’i integroni ato në disa portale pune.

Nëse ndonjëri nga aplikantët i përshtatet kërkesave tuaja, atëherë ju mund të krijoni në profilin e tij me vetëm një klikim.

Regjistrimi i orëve

Regjistrimin e orëve, iMatrix ua mundëson që ta shfrytëzoni në vende të ndryshme. Tarifat për orë janë përcaktuar për profilet e punonjësve. Në këtë mënyrë, faturat mund të gjenerohen automatikisht nga detyrat e caktuara.

Gjithashtu mund të regjistroni orë për projekte dhe detyra në një ekip. Sapo të përfundoni projektin me disa punonjës të kyqur në të, ju keni mundësi që të krijoni faturën me një klikim të vetëm.

Punonjësit mund të përdorin aplikacionin për të regjistruar orët e tyrë të punës në mënyrë të përshtatshme nga kudo.

iMATRIX ADD-ON

Produktiviteti maksimal falë shtesave (Add-ons)

Falë reagimeve të klientëve, ka gjithnjë funksione të reja, azhurnime të reja të sistemit dhe rregullime të defekteve në kod. Realizoni dhe integroni me ne funksionet tuaja personale në iMATRIX me çmim të ulët dhe brenda një kohe shumë të shkurtër.

WooCommerce API

Përditësoni përmbledhjen e të gjitha porosive, statusin e porosive dhe shfaqni të dhëna të plota të porosive.

Trego përmbledhjen e të gjitha produkteve.

Pasqyrë e të gjithë klientëve, mundësi të shfaqni përmbledhje të klientëve dhe të shtoni klientët në WooCommerce përmes iMATRIX

Integrimi i E-Mailave

Ky modul ka të integruar një klient të kutisë postare (mailbox client) në panelin tuaj të iMATRIX CRM .

Me aktivizimin e modulit ju mundësoni që punonjësit tuaj të dërgojnë, marrin, dizajnojnë ose organizojnë e-mail nga Office 365 Exchange ose llogaritë e tyre POP3 / IMAP, në panelin e tyre.

Moduli i kutisë postare bën të mundur shfaqjen dhe përgjigjen e të gjitha postave elektronike në hyrje në iMATRIX. Email-et e dërguara nga iMATRIX do të ruhen në dosjen tuaj të dërguar nëse ky opsion është aktivizuar në serverin tuaj.

Ky modul nuk ka kontroll mbi serverin tuaj IMAP – nuk është një modul i sinkronizimit dypalësh.

Terminet

Në iMATRIX CRM mund të krijoni takime, t’i planifikoni ato duke përdorur forma të jashtme në disa faqe në internet dhe t’i menaxhoni ato lehtësisht kudo.

Moduli i takimeve është krijuar për krijimin e shpejtë të takimeve. Për të thjeshtuar komunikimin me kontaktet dhe punonjësit tuaj, iMatrix ju ofron funksione të tilla si tema, përshkrimi, data/koha dhe shumë mundësi të tjera.

Mundësi për përdoruesit që të bëjnë kërkesë për ndonjë takim nëpërmjet formularit të cilin mundeni leht ta integroni në cilindo nga faqe tuajen të internetit, nga ku poashtu klientët mund të kërkojnë një takim direkt.

Takimet mund të krijohen me një kohë dhe vendndodhje specifike. Kontaktet e brendshme ose të jashtme, si dhe punonjësit mund të përfshihen si pjesëmarrës në takim. Dizajni i thjeshtë dhe i bukur e bën këtë modul fleksibil dhe të lehtë për t’u përdorur.

Bisedë drejtpërdrejt

iMATRIX Chat është një shtesë në kohë reale dhe përdor ‘API Pusher’ për komunikim dhe bashkëpunim midis punonjësve dhe klientëve. Kjo ju lidh me njëri-tjetrin dhe ju lejon të komunikim.

Mënyra më e mirë për të lidhur në bashkëveprim kolegët tuaj të punës dhe klientët, është përmes komunikimit të drejtpërdrejtë, nga ku edhe bëhet ndërtimi i besimit ndaj njëri tjetrit.

Facebook Leads

‘Facebook Lead’ është një Modul që ju lejon të sinkronizoni Lead Modulin tuaj në Facebook me Lead Modulin në iMATRIX përmes formularëve në faqen tuaj.

Sistem i gërshetuar mjaft mirë duke përdorur lidhjen ‘Facebook oAuth’ për të lejuar hyrjen në faqet tuaja në Facebook.

Mundëson sinkronizimin e fushave të personalizuara midis iMATRIX dhe Facebook, kështu që të mund të regjistroheni në disa nga faqet tuaja.

Menaxhimi i aseteve

Ju mund të ndani asetet tuaja sipas grupeve / vendndodhjeve / njësive dhe t’ua caktoni ato punonjësve.

Shtoni pasuri shtesë në pasurinë ekzistuese. Caktoni një aktiv për një punonjës specifik. Transferoni asetet midis përdoruesve. Raportoni një humbje të aseteve. Raportoni pasurinë si të dëmtuar. Regjistrimi i likuidimit të ndonjë aseti.

Regjistrim i garantuar i  të një aktivi. Lista e pasurive të caktuara. Lista e Pasurive të Revokuara. Lista e pasurive të vjetruara. Opsioni për të ndarë pasuritë bazuar në njësi unike. Grupet e pasurive dhe vendndodhjet e aseteve (gjithashtu renditja). Opsioni për të krijuar bashkëngjitje (të arritshme publikisht përmes konstanteve të ndryshueshme për drejtorinë e ngarkimit).

Rest API

Përmban një larmi komandash të dobishme që ju lejojnë të kontrolloni në distancë iMATRIX tuaj duke përdorur aplikacione të palëve të treta.

IMATRIX API punon mbi HTTPS dhe përdor JSON si format të të dhënave. API është një API Pushues dhe përdor metodat HTTP dhe kodet e statusit HTTP për të treguar kërkesat dhe përgjigjet.

Një API REST përcakton një sërë funksionesh që zhvilluesit mund të përdorin për të ekzekutuar kërkesa dhe për të marrë përgjigje mbi protokollin HTTP siç janë GET dhe POST. Kjo është pikërisht ajo që ju merrni nga produkti ynë. Asgjë më pak, asgjë më shumë.

Nëse nuk jeni të sigurt për aftësitë tuaja të kodimit ose nuk jeni të sigurt se çfarë është një API, mos ngurroni të komentoni në lidhje me pyetjen tuaj specifike.

Njoftimet

Me këtë modul ju mund të merrni njoftime të menjëhershme të transferimit në një numër pajisjesh sa më shpejt që një klient të shkaktojë një biletë mbështetjeje përmes iMATRIX CRM tuaj.

Ju mund t’i lejoni punonjësit dhe veten tuaj të marrin një njoftim shtytjeje në pajisjet e tyre celular kur një biletë mbështetje lëshohet nga një klient. Kjo mund të bëhet me email ose përmes panelit të kontrollit iMATRIX.

Ju gjithashtu mund të lidhni njoftimet e shtytjes me përkujtesat, aplikacionet APP, projektet ose detyrat.

Pagesa përmes myPOS

porta e pagesave myPOS.eu për iMATRIX është një modul me të cilin mund të merrni pagesa nga faturat iMATRIX direkt në llogarinë tuaj myPOS.eu.

iMATRIX APP

iOS und Android Applikation

Me aplikacionin iMATRIX ju jeni gjithmonë të informuar edhe kur jeni në lëvizje. Emri i përdoruesit dhe fjalëkalimi i mesëm njihen automatikisht nëse jeni një administrator, një punonjës apo një klient. Më pas do të ridrejtoheni automatikisht në zonën tuaj.

Admin App

Si administrator ju mund t’u caktoni projekte dhe detyra punonjësve, të gjurmoni detyra dhe të lini komente për projekte dhe detyra. Krijoni oferta, porosi dhe fatura dhe dërgojini ato në mënyrë dixhitale dhe si PDF direkt tek klienti me email. Në lëvizje dhe 100% të informuar!

Aplikacioni për punonjësit

Punonjësit mund të përdorin aplikacionin iMATRIX për të regjistruar orët e tyre të punës, për të modifikuar projekte dhe detyra, për të ndjekur detyra, për të ndarë detyra, për të bërë komente për projekte dhe për të hyrë në pushime. Ju keni një përmbledhje të të gjitha orëve të punës (muajve / viteve), pushimeve dhe ditëve të sëmundjes dhe shumë më tepër.

Aplikacioni i klientit

Me aplikacionin e klientit, konsumatori mund të krijojë ose t’i përgjigjet një bilete të re dhe të shikojë fatura të papaguara dhe të paguara. Projektet aktuale me status mund të shikohen dhe ndiqen. Të gjitha ofertat dhe porositë mund të konfirmohen ose refuzohen drejtpërdrejt përmes telefonit celular.